เอเชียซอฟท์ ผุดโครงการ “ทำดีไม่ต้องรอ”

เอเชียซอฟท์ จัดทำโครงการ “ทำดีไม่ต้องรอ” นำร่องด้วยกิจกรรม ต้านไข้หวัด 2009 ในร้านอินเตอร์เน็ต สมาชิกเอคาเฟ่ โดยทีมงานเอเชียซอฟท์ เดินสายรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตเห็นความสำคัญของการร่วมป้องกันไข้หวัด 2009 ด้วยการ ใช้เจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือให้กับลูกค้าก่อนและหลังใช้บริการ และ การทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คียบอร์ด หน้าจอ และ ที่จับประตู หลังมีผู้ใช้บริการ พร้อมกันนี้บริษัทยังได้จัดทำเจลทำความสะอาดมือ มอบให้กับร้านอินเตอร์เน็ต กว่า 100 ร้าน ในกรุงเทพ