ธอส.เลือกผลงาน 2 ชีวิตจริงโดนใจมากสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศผลตัดสินโครงการประกวดเรื่องสั้นจากชีวิตจริง เลือกผลงาน 2 เรื่องโดดเด่น โดนใจ พร้อมให้แง่คิดปรัชญาการใช้ชีวิตมากสุดคือ “บ้านแห่งลมหายใจของเรา” และ“ชีวิตที่เป็นไปได้” จากลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 200 ราย เตรียมนำมาผลิตเป็นหนังสั้นและภาพยนตร์โฆษณาเรื่องที่ 3 และเรื่องที่ 4 ออกอากาศช่องมงคลชาแนล และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม- พฤศจิกายนนี้

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้จัดทำ โครงการประกวดเรื่องสั้นจากชีวิตจริง ภายใต้หัวข้อ “บ้านคือลมหายใจของชีวิต” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจริง และความยากลำบากกว่าจะมีบ้าน ซึ่งธนาคารได้ปิดรับผลงานเข้าประกวดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 ปรากฎว่ามีลูกค้าสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 เรื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดนใจมากที่สุด 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ เรื่องราวชีวิตจริงของ น.ส.ปรียาภรณ์ วิชกูล ซึ่งใช้ชื่อเรื่อง “บ้านแห่งลมหายใจของเรา” และเรื่องราวชีวิตจริงของน.ส.ธัชญา(มยุรีย์) เนตรทิพย์ ซึ่งใช้ชื่อเรื่อง”ชีวิตที่เป็นไปได้” โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้จะได้รับรางวัลเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รางวัลละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

นอกจากนี้ ธนาคารจะนำผลงานทั้ง 2 เรื่องมาผลิตเป็นหนังสั้นและตัดเป็นภาพยนตร์โฆษณาต่อไปเพื่อสะท้อนแง่คิด มุมมองในการดำเนินชีวิตให้ผู้ที่กำลังท้อแท้ในชีวิตได้มีกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป ด้วยฝีมือการกำกับของคุณภาคภูมิ วงษ์จินดา และคุณขนิษฐา ขวัญอยู่ โดยมีกำหนดออกอากาศทางช่องมงคลชาแนล และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ และทางเวปไซต์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมศกนี้ เป็นต้นไป

ส่วนเหตุผลที่ทำให้เรื่องสั้นดังกล่าวสามารถชนะใจกรรมการทั้งหมดเพราะมีเนื้อหาโดดเด่น ซาบซึ้งกินใจ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริง การต่อสู้กับอุปสรรคของตนเอง และครอบครัว รวมถึงให้แง่คิดมุมมอง หรือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อสู้ความยากลำบาก โดยหนังสั้นเรื่องที่สามถ่ายทอดเรื่องราวการสู้ชีวิตของผู้ที่เคยมีบ้านแต่ต้องสูญเสียบ้านของครอบครัวไป แต่ด้วยความมานะ อดทน ของคุณปรียาภรณ์ วิชกูล เจ้าของเรื่อง ทำให้สามารถมีบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวได้ ส่วนหนังสั้นเรื่องที่ 4 จะเป็นการถ่ายทอดชีวิตจริงของคุณธัชญา เนตรทิพย์ ซึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่เคยมีบ้านเป็นหลักแหล่ง ต้องย้ายที่พักอาศัยไปเรื่อยๆ และเคยผ่านช่วงชีวิตที่ลำบากอยู่ใต้สะพานมาแล้ว สุดท้ายก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นได้

นายขรรค์ กล่าวต่อว่า สำหรับคณะกรรมการตัดสินนั้น ธนาคารได้รับเกียรติจาก คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ , คุณวิชญ จารุจินดา กรรมการผู้จัดการ ช่องมงคลชาแนล , คุณสรกล อดุลยานนท์ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ เป็นคณะกรรมการตัดสินเรื่องสั้นดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการจากธนาคารด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงการประกวดเรื่องสั้นจากชีวิตจริง ภายใต้หัวข้อ”บ้าน คือ ลมหายใจของชีวิต” ของธอส.จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันถ่ายทอดหรือเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตจริงของลูกค้าธนาคาร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ฟันฝ่า และวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้ผ่านพ้นไปได้ รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารในการช่วยเหลือ และบริการสังคม (CSR)ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น