เอสเอพี จัดงาน “SAP Active Global Support Roadshow 2009”

บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร จัดงานสัมมนา “SAP Active Global Support Roadshow 2009” นำเสนอความก้าวหน้าของเทรนด์เทคโนโลยีและโซลูชั่นล่าสุดให้กับลูกค้า ในการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งานจริง ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้