“พลังใจสาว 40+” ตอน ประตูสู่ความสุข

พบวิทยากร
• นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครธน

• คุณจารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช นักแสดงมากความสามารถผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตอย่างเข้มข้น จนปัจจุบันเป็นผู้บริหารธุรกิจ ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ศาลาปันมี ห้องสมุดธรรมะ บ้านอารีย์ พหลโยธิน 7 (ซ.อารีย์1)

กิจกรรมภายในงาน พบกับ การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแห่งวัย ผ่าน 2 ส่วนกิจกรรม
1. ภาคทฤษฏี ตอน ประตูสู่ความสุข

– สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้หญิงวัย 40+

– การสังเกตและพิจารณาจิตอย่างรู้เท่าทัน รวมถึงการค้นหาเป้าหมาย และคุณค่าของชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนอย่างมีความสุข แม้วัยจะเพิ่มมากขึ้น

– วิธีการเสริมสร้างพลังใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้หญิงวัย40+“สุขภาพจิตที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จ และความสุขที่ยั่งยืน” ผ่านมุมมองของแพทย์ และการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงจาก คุณจารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช ที่ชีวิตมีความสุขได้ด้วยกำลังใจที่สร้างขึ้นจากตัวเอง

– ฟรี บริการตรวจสุขภาพ และรับปรึกษาปัญหาวัยทองโดยศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลนครธน
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และมาร่วมงาน 20 ท่านแรกจะได้รับหนังสือ สูตรความสุข slow life
คู่มือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ของสำนักพิมพ์ more of life

2. ภาคปฏิบัติ ตอน วิถีแห่งสติ หนทางแห่งสุขที่แท้ สำหรับผู้เข้าร่วมเสวนา ตอน ประตูสู่ความสุข รับสิทธิ์…ร่วม Workshop ในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย.52 ณ ศาลาธรรม จังหวัดนครปฐม (บ้านป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ) ผ่านรูปแบบของการเสวนาธรรม และการฝึกสติ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำรองที่นั่งได้ ฟรี!! ผ่าน www.momypedia.com หรือ 0-2913-7555 ต่อ 3534 / 3535