ตุลามาสนุกกับ Nanny English

สถาบันพัฒนาทักษะภาษา Nanny English ผู้นำด้านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายใต้แนวคิด Everywhere you can learn. Everyone can enjoy. ด้วยการนำสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย เช่น ที่บ้าน มาเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาแก่น้องๆ ช่วงอายุ 5 – 12 ปี น้องๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอย่างไกล้ชิด จากพี่แนนนี่ที่ดำเนินการสอนด้วยการสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะจนเป็นหลักสูตรของ Nanny English ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากหลักสูตรเฉพาะนี้ด้วยการออกแบบให้สามารถปรับเข้ากับพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคน

ตุลามาสนุกกับ Nanny English ด้วยกิจกรรมทดลองเรียนในสไตล์แนนนี่ อิงลิช และวัดระดับทักษะทางภาษาของน้องๆ ที่บ้านของคุณ ฟรี สนใจสอบถาม โทร. 02–621–2155–7 , 084–439–3216 หรือเว็บไซต์ www.nannyenglish.com