เทสโก้ โลตัสเผยแผนรุกลุยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ (13 ตุลาคม 2552) – เทสโก้ โลตัส และมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยเปิดแผนรับมือเชิงรุกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ลุยเข้าถึงพื้นที่มอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ ของใช้จำเป็นอย่างทันท่วงที ด้วยระบบโลจิสติกส์ขนส่งกระจายสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการที่เทสโก้ โลตัสอยู่ใกล้ชิดชุมชนทำให้ทราบถึงความเดือดร้อนและสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

คุณสาวฟาง เอกลักษณ์รุจี ผู้จัดการอาวุโส กิจการบรรษัท-กิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส และเลขานุการมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย กล่าวว่า “ในช่วงฤดูน้ำหลากปีหลังๆมานี้ จะเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเทสโก้ โลตัสได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยมาภายใต้กิจกรรมของมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยโดยตลอด โดยในปีนี้ เราคาดการณ์ว่าความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมจะมีมากขึ้นจากปีที่แล้ว เพราะจากสถิติของการช่วยเหลือในแต่ละปีนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทสโก้ โลตัส หนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราทำอย่างต่อเนื่องคือ การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในชุมชนต่างๆ ไม่เพียงแค่งบประมาณ แต่รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้ ด้วยเทสโก้ โลตัสมีระบบโลจิสติกส์ขนส่งกระจายสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในในลำเลียงปัจจัยหลักที่จำเป็นอาทิเช่น น้ำดื่ม ถุงยังชีพ บะหมี่สำเร็จรูป ผ้าอนามัย ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างทันด่วน”

“ในปีพ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัสและมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 21จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่ได้รับความเสียหายเฉลี่ยมากกว่า 500 หลังคาเรือนนั้น มีจำนวน 14 จังหวัด ในปีนี้ เราคาดว่าสถิติพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมากขึ้น ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือในปีนี้คงไม่น้อยกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน” คุณสาวฟาง กล่าวสรุป

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย และเทสโก้ โลตัสได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นจำนวนเงินกว่า 2.2 ล้านบาท ในพื้นที่ประสบภัยใน 21 จังหวัด เช่น จังหวัด ลพบุรี อยุธยา แม่สาย – เชียงราย ฯลฯ สำหรับในปี 2552 นี้ เทสโก้ โลตัสได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปแล้ว 6 ชุมชน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอละงู สตูล อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์ อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี รวมถึงจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น