ดีลอยท์ฯ วางแบรนด์โพซิชั่นนิ่งใหม่ Always one step ahead

กรุงเทพฯ — 16 ตุลาคม 2552 — ด้วยประสบการณ์การให้บริการวิชาชีพด้านสอบบัญชี ภาษีอากร บริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากว่า 70 ปี ล่าสุด ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ปรับแบรนด์โพซิชั่นนิ่งใหม่ “ดีลอยท์จะนำหน้าหนึ่งก้าวเสมอ” หรือ “Always one step ahead” พร้อมประกาศตัวเป็นเจ้าแรกของวงการที่หันมาใช้สื่อโฆษณาสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Green dot campaign

นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีความโดดเด่นเป็นผู้นำในตลาดอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้เดินหน้ากลยุทธ์เพื่อการเติบโตขององค์กร มุ่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเป็นที่จดจำของลูกค้าและประชาชนทั่วไปในฐานะผู้นำด้านการให้บริการวิชาชีพที่มีมาตรฐานที่เป็นเลิศ และเพื่อให้ลูกค้ารู้จักบริการต่างๆ ของดีลอยท์ให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงใช้สื่อโฆษณาผ่านแคมเปญ Green dot campaign เพื่อนำเสนอความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย

“Green dot campaign จะนำเสนอมุมมองของดีลอยท์ ต่อประเด็นและโอกาสทางธุรกิจที่ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยรูปแบบโฆษณาที่ทันสมัย การออกแบบสัญลักษณ์ฮีโร่จุดสีเขียวบนพื้นสีดำ สร้างความน่าสนใจ เตะตาในทันทีที่เห็น แคมเปญโฆษณานี้สนับสนุนแบรนด์โพซิชั่นนิ่ง “ดีลอยท์จะนำหน้าหนึ่งก้าวเสมอ” แก่ผู้พบเห็นทั่วไป” นายสุภศักดิ์ กล่าว

“ที่ผ่านมาลูกค้ามักคิดว่าดีลอยท์มีจุดแข็งด้านสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วดีลอยท์มีความโดดเด่นของบริการที่ปรึกษาด้วย รายได้เกือบ 50% ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจที่ปรึกษา ซึ่งดีลอยท์มีความสามารถในการให้บริการที่ปรึกษาแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งด้านภาษีอากร บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและการเงิน การใช้สื่อโฆษณาจะช่วยให้ลูกค้าไทยรู้จักดีลอยท์ในแง่มุมต่างๆ ได้ครบถ้วนขึ้น” นายสุภศักดิ์ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ แบรนด์โพซิชั่นนิ่ง “ดีลอยท์จะนำหน้าหนึ่งก้าวเสมอ” เกิดจากการทำงานที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลงานที่ทรงคุณค่าแก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีบุคลากรที่ดีเยี่ยมที่สามารถให้บริการระดับคุณภาพที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า และมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นมืออาชีพเพื่อคงสถานภาพผู้นำตลาด และการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน

“เราตระหนักดีถึงความสำคัญของการมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเพื่อลูกค้าของเรา ดังนั้น นอกจากการมีโปรแกรมการฝึกอบรมที่เข้มข้นแล้ว บุคลากรของเราจะมีอีกหน้าที่หนึ่งคือ เป็น แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ของดีลอยท์ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ กล้าริเริ่ม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม ผสมผสานความหลากหลาย รวมถึงมีความรอบรู้ ที่รู้ลึก รู้จริง ที่ดีลอยท์ เราให้ความสำคัญมากกับการลงทุนในด้านพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพราะบุคลากรคุณภาพหมายถึงความสามารถในการให้บริการที่มีมาตรฐานที่เป็นเลิศ” นายสุภศักดิ์ กล่าว

“บริษัทฯ คาดหวังว่า การปรับแบรนด์โพซิชั่นนิ่ง “ดีลอยท์จะนำหน้าหนึ่งก้าวเสมอ” และการใช้สื่อโฆษณาสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Green dot campaign ในครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ๆ และตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นบริษัทที่ให้บริการทางวิชาชีพระดับโลกให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางต่อไป” นายสุภศักดิ์ กล่าวสรุป

เกี่ยวกับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นบริษัทสมาชิกในเครือบริษัทดีลอยท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการสอบบัญชี ภาษี บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และบริการที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2482 โดยพระไชยยศสมบัติ คนไทยคนแรกที่ได้รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีของประเทศอังกฤษและเวลส์

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ได้ให้บริการลูกค้าในประเทศไทยมากว่า 70 ปี มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตด้วยบุคลากรสายวิชาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงกรรมการและผู้อำนวยการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 40 คน และพนักงานกว่า 750 คนในกรุงเทพฯ

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการให้บริการและคำแนะนำที่ดีที่สุดในด้านวิชาชีพ เน้นการให้บริการลูกค้าโดยยึดนโยบายเดียวกันที่ปฏิบัติในประเทศต่างๆ กว่า 140 ประเทศ ด้วยทรัพยากรบุคคลกว่า 165,000 คนทั่วโลก บริษัทสมาชิกให้บริการ ใน 4 สาขาวิชาชีพหลัก คือ การสอบบัญชี ภาษี บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และบริการที่ปรึกษา ด้านการเงิน ทั้งนี้ บริษัทสมาชิกทั่วโลกให้บริการกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ องค์กรของรัฐบาล บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ และบริษัทที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดของโลก