ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ แสดงจุดยืนการดำเนินงาน “Always One Step Ahead”

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านวิชาชีพด้านสอบบัญชี ภาษีอากร บริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการและด้านการเงินให้แก่หน่วยงานรัฐและเอกชนมากว่า 70 ปี กับจุดยืนการดำเนินงาน “Always One Step Ahead” ขอเชิญกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมสัมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินปี 2554 (Shaping your 2011 financial statements)” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชีไทย หรือ Thai Accounting Standards (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ Thai Financial Reporting Standards (TFRS) ฉบับปรับปรุงล่าสุด โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของดีลอยท์ฯ ในวันจันทร์และอังคารที่ 21-22 มิถุนายน 2553 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น 7 โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 19 กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด โทร 0-2676-5700 ต่อ 7000-7001 หรือลงทะเบียนผ่านเวปไซด์ที่ www.deloitteforum.com