ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางฯ ม.นเรศวร และ ผลิตภัณฑ์ เฮด แอนด์ โชว์เดอร์ มอบทุนการศึกษาวิจัย

(จากภาพ: ภญ.กรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร, และ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ภญ.กรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เฮด แอนด์ โชว์เดอร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยโดยมอบ “ทุนการศึกษาศูนย์วิจัยเครื่องสำอาง-เฮด แอนด์ โชว์เดอร์ ประจำปีการศึกษา 2552” ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสูงสุดและนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน จากสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพในสายงานวิจัยเครื่องสำอาง รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเร็วๆ นี้