อิ่มเจ…อิ่มบุญ…อิ่มใจ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน (ที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา (ที่ 2 จากซ้าย) อดีตอธิบดีกรมอนามัย และภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดงานเทศกาลอาหารเจ “อิ่มเจ… อิ่มบุญ… อิ่มใจ” และเปิดตัวหนังสือ “เมนูคู่ครัว อาหารเจสู่สุขภาพ” ณ ลานบีคอน ชั้น 6 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์