เคทีซีร่วมกับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มอบเงิน 3 ล้านบาท

นายสถาพร สิริสิงห (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายการตลาดเพื่อการสันทนาการ และนายธีรพจน์ โชคอนันตัง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบเงินบริจาคจากการใช้จ่ายผ่าน “บัตรเครดิตเคทีซี – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด” และเงินสมทบจาก “เคทีซี” งวดที่ 2 มูลค่า 3 ล้านบาท ให้แก่ นายวัลลภ เจียรวนนท์ (กลางขวา) ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีนายสัญชัย จงวิศาล (กลางซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนายสรนันท์ พรรณเชษฐ (ขวาสุด) รองประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

เคทีซีเปิดตัว “บัตรเครดิตเคทีซี – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด” ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2548 โดยสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เคทีซี – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด ทุกๆ 1,000 บาท จะได้ร่วมบริจาคเงินเข้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทันทีเป็นเงิน 5 บาท และเคทีซีจะสมทบทุนเพิ่มอีก 5 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 10 บาท โดยจะตัดบัญชีสมทบทุนเข้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดซื้ออุปกรณ์ในการเจาะเก็บโลหิตและน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ทั้งนี้ เคทีซีได้ทำการมอบเงินบริจาคงวดที่ 1 มูลค่า 1.4 ล้านบาทให้แก่สภากาชาดไทยไปเมื่อปลายปี 2550

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC Phone โทรศัพท์ 0-2665-5000 หรือที่ www.ktc.co.th