ธนาคารกรุงเทพ รับมอบรางวัล ‘2008 JPMorgan Quality Recognition’

นางวัลลภา กลิ่นประทุม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารจากสายบริหารการเงิน และฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล ‘The 2008 JPMorgan Quality Recognition Awards’ จากตัวแทนผู้บริหารของ JPMorgan Chase Bank N.A. ในฐานะผู้ใช้บริการ US Dollars Clearing ที่มีการส่งข้อมูล SWIFT MT 103, MT 102 ถูกต้องครบถ้วนเกิน 95% เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารได้เป็นอย่างดี