กสิกรไทยคว้ารางวัล Top Ten Thailand’s Most Innovative Companies 2009

ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Top Ten Most Innovative Companies 2009 ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวที่ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อนำไปสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจและคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชย์ศาสตร์และ การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนายยุทธชัย ชูศักดิ์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  เมื่อเร็วๆ  นี้