ทรู รับรางวัลบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล บริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม แห่งประเทศไทยด้านการให้บริการ ประจำปี 2552 แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ในงาน Thailand Tomorrow ประเทศไทย 2553 ซึ่งภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม Thailand’s Most Innovative Company 2009

โครงการจัดอันดับบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นองค์กรต้นแบบซึ่งให้ความสำคัญกับนวัตกรรมจนนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจถดถอย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อเร็วๆ นี้