ไทยโชว์ศักยภาพจัดงานระดับโลก VICTAM ASIA 2010

ไทยโชว์ศักยภาพจัดงานระดับโลกอีกครั้งกับงาน VICTAM ASIA 2010 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง และอุตสาหกรรมการแปรรูปธัญพืชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย วิคเทม อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค พร้อมยกให้ไทยเป็นศูนย์กลาง หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงของ VICTAM ASIA 2008 เงินสะพัดร่วม 1,000 ล้านบาท พร้อมเพิ่มงาน FIAAP ASIA และ GRAPAS ASIA งานที่รวบรวมส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และดีต่อสุขภาพ เติมแต่งอาหารสัตว์ และสูตรอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดมีเงินสะพัดกว่า 2,000 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จากนานาประเทศเข้าร่วมแสดงงานกว่า 150 ราย และผู้เข้าชมงานทั่วโลกสูงถึง 20,000 คน

มร.แฮงก์ แวน เดอ บัน ประธานบริหาร บริษัท วิคเทม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสัตว์ระดับนานาชาติ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เห็นศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการจัดงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้จัดงาน VICTAM ASIA 2010 ขึ้นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร โดยจะแสดงและนำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกลุ่มอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมการแปรรูปธัญพืชนานาชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการแสวงหาวัตถุดิบ ส่วนผสม การผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร การแปรรูป การเก็บรักษา และกระบวนการขนส่งครบวงจร คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 150 ราย และผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 20,000 คน

การจัดงาน VICTAM ASIA 2010 ในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี 2008 บริษัทฯ ได้จัดงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ VICTAM 2008 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมการแปรรูปธัญพืช โดยมีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 150 บริษัท จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน จีน มาเลเซีย ไทย ฯลฯ และมีผู้เข้าร่วมชมงานรวมกว่า 15,000 คนจากทั่วทุกมุมโลก

“เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการผลิต และการค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย และยังเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจให้ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ความเคลื่อนไหว และแนวความคิดใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นานาชาติ”ประธานบริหาร กล่าว

ทางด้าน นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้บริหารโครงการ VICTAM ASIA 2010 เปิดเผยว่า ในด้านจุดเด่นของงานครั้งนี้ประกอบด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการในการแปรรูปแป้งจากโรงสี ธัญพืช และวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการเก็บรักษา และระบบขนส่ง ทั้งระบบเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการแปรรูป และรีไซเคิลชีวมวล เพื่อนำไปให้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ยังมีระบบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และรักษามาตรฐานความปลอดภัย และการระเบิดฝุ่นผง ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น จากกรมปศุสัตว์, กรมประมง, ตลาดเกษตรกร และสมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย

นอกจากการจัดงาน VICTAM ASIA 2010 ในปีนี้ ยังมีการจัดงาน Feed Ingredients & Additives Asia Pacific 2010 (FIAAP ASIA) ซึ่งเป็นงานที่รวมส่วนผสมของอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และดีต่อสุขภาพ ทั้งสารเติมแต่งอาหารสัตว์ และสูตรอาหารสัตว์ และงาน GRAPAS ASIA ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากงานนิทรรศการและการประชุมทั้งหมดจะเกี่ยวกับการสีข้าวและโม่แป้ง รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตบะหมี่ ธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารเช้า และของขบเคี้ยวที่มาจากพืชประเภทข้าว นายภูษิต กล่าวปิดท้าย…