“วนชัยกรุ๊ป” จับมือ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” เร่งผลิตช่างฝีมือเพื่อติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการ “สร้างช่างปูพื้นไม้ลามิเนต สู่มาตรฐานช่างไทย” เพื่อเปิดฝึกสอน และผลิตช่างฝีมือในการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่กระแสความนิยมการปูพื้นไม้ลามิเนตมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดแคลนช่างที่มีความรู้ความชำนาญในการตกแต่งพื้นไม้ลามิเนตให้ตรงตามมาตรฐาน

โครงการ “สร้างช่างปูพื้นไม้ลามิเนต สู่มาตรฐานช่างไทย” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในสายงานช่าง ทั้งแรงงานใหม่ และแรงงานในสถานประกอบการให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มจำนวนช่างฝีมือในการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตให้ได้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย อาคาร และบ้านเรือนที่กำลังเติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และเข้าร่วมพัฒนาทักษะได้ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

จากภาพ นายไพฑูรย์ แก้วทอง (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายนคร ศิลปอาชา (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามในข้อตกลงร่วมกับนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดโครงการ “สร้างช่างปูพื้นไม้ลามิเนต สู่มาตรฐานช่างไทย” เพื่อเปิดฝึกสอน และผลิตช่างฝีมือในการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตที่ตรงตามมาตรฐานให้เพิ่มมากขึ้น โดยพิธีลงนามมีขึ้น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง เมื่อเร็ว ๆ นี้