โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค คว้ารางวัลยอดเยี่ยม

16 พฤศจิกายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค นำผลงานนวัตกรรมทางซีเอสอาร์คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น CSR Awardsจากการประกวดรางวัล SET Awards ประจำปี 2552 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากดีแทค เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในงาน SET in the City 2009
 
สำหรับในปี 2552 นี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล SET Awards 2009 ได้มีการแบ่งประเภทรางวัล CSR Awards ออกเป็น 6 ประเภทรางวัลตามมูลค่าตลาด (Market Capitalization) และโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้รับรางวัลในประเภทบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทขึ้นไป
 
สำหรับกิจกรรมด้าน CSR ของดีแทคตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมาดำเนินงานภายใต้ชื่อ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มุ่งส่งเสริมกิจกรรมการเป็นแบบอย่างในการทำดีในระดับองค์กรเป็น 3 แนวทาง คือทำดีด้วยเทคโนโลยี ทำดีด้วยความรู้ การทำดีด้วยใจ และได้สร้างสรรค์กิจกรรมทั่วประเทศ มากกว่า 300 กิจกรรม โดยกลยุทธ์หลักในการทำซีเอสอาร์ของดีแทค นอกจากจะทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรหลักอย่างมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน แฮปปี้ สเตชั่นแล้ว ยังได้ขยายความร่วมมือในการทำงานไปยังองค์กรอื่น ๆ ที่มีแนวทางและเจตนารมณ์ในการทำดีเพื่อสังคมร่วมกัน ทำให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
 
รางวัล SET Awards เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินและการธนาคาร โดยจะมอบรางวัลให้แก่ธุรกิจและบุคคลในตลาดทุน ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งปีของตลาดทุนประจำปี 2552 โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง 71 รายชื่อและมอบรางวัลทั้งหมด รวม 29 รางวัล
 
หนึ่งในรางวัลสำคัญของ SET Awards 2009 คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR (Corporate Social Responsibility Awards: CSR Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความยอดเยี่ยม ทั้งนโยบายและการดำเนินธุรกิจที่มีการประยุกต์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเข้ากับภารกิจและกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิ์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม.