บางกอกแอร์เวย์สลดราคาตั๋ว “Early Bird and Night Owl”

กรุงเทพฯ / 17 พฤศจิกายน 2552 – สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะลดค่าโดยสารสำหรับโปรโมชั่น “Early Bird and Night Owl” บัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางกรุงเทพ-สมุย ลงอีก 200 บาทต่อเที่ยวบิน พร้อมเพิ่มเที่ยวบินที่ร่วมรายการอีก 7 เที่ยวบินเพื่อต้อนรับหน้าเทศกาลท่องเที่ยวของเกาะสมุย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“Early Bird and Night Owl” เป็นโปรโมชั่นที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอบัตรโดยสารอัตราพิเศษในเที่ยวบินแรกและเที่ยวบินสุดท้ายเส้นทางกรุงเทพ-สมุย โดยอัตราค่าโดยสารใหม่สำหรับเที่ยวบินที่ร่วมรายการจะอยู่ที่ราคา 2,000 บาทต่อเที่ยว จากเดิม 2,200 บาทต่อเที่ยว (อัตรานี้ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยการเดินทาง) และมีเที่ยวบินที่ร่วมรายการจากกรุงเทพฯ ได้แก่ PG103 ออกเวลา 06.00 น, PG119 ออกเวลา 07:00 น, PG121 ออกเวลา 07:30 น, PG169 ออกเวลา 16:30 น. และ PG199 ออกเวลา 21:00 น. จาก สมุยได้แก่ PG100 ออกเวลา 06.00 น, PG104 ออกเวลา 07:45 น, PG108 ออกเวลา 08:20 น, PG122 ออกเวลา 09:15 น, PG168 ออกเวลา 17:15 น และ PG962 ออกเวลา 22:00 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com