ดีลอยท์ จัดสัมมนาติวเข้มผู้ประกอบธุรกิจเตรียมความพร้อมรับมือเศรษฐกิจปี 2010

กรุงเทพฯ — 23 พฤศจิกายน 2552 — ดีลอยท์ บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของไทย เจ้าของสโลแกน ดีลอยท์จะนำหน้าหนึ่งก้าวเสมอ (Deloitte – Always One Step Ahead) จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรให้อยู่รอดและเติบโตได้ในสภาวะวิกฤติ และเตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โดยเน้นเรื่องการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การกำกับดูแลกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรษัทภิบาล การประยุกต์ใช้ข้อตกลงการค้าเสรีล่าสุด และการปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานการบัญชีไทยสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFRS

นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เดินกลยุทธ์มุ่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับและจดจำของลูกค้าและประชาชนทั่วไป ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการวิชาชีพที่มีมาตรฐานที่เป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ สำหรับก้าวต่อไป บริษัทฯ จะมุ่งใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ล่าสุด จึงได้จัดงานสัมมนาประจำปีขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติแก่ลูกค้าและองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเลือกเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจที่ตนสนใจ เช่น การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การกำกับดูแลกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรษัทภิบาล การประยุกต์ใช้ข้อตกลงการค้าเสรีล่าสุด และการปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานการบัญชีไทยสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFRS

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านระบบมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ที่จะต้องก้าวสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) ที่จะเริ่มบังคับใช้ภายในปี 2554 เพื่อความทัดเทียมทางด้านการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าระหว่างประเทศ โดยจะเริ่มจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของ

มาตรฐานการบัญชีไทย การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฏเกณท์ทางภาษีอากร และกฏหมายที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนประเด็นปัญหาในภาคปฏิบัติและแนวทางแก้ไข

“ดีลอยท์ ต้องการเป็นบริษัทแรกที่ลูกค้านึกถึง เรามีความสามารถในการให้บริการที่ปรึกษาแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านสอบบัญชี ภาษีอากร บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและการเงิน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในไทยมาครบ 70 ปี ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า ความท้าทายของเราในวันนี้คือการก้าวสู่ปีที่ 71 อย่างมั่นคง การรักษาสถานภาพผู้นำตลาด และการเติบโตของธุรกิจในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” นายสุภศักดิ์ กล่าว

“Always One Step Ahead คือพันธะของดีลอยท์ ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้า เราจะทำงานโดยวางเป้าหมายที่ชัดเจน (Pragmatism) เสนอแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง (Anticipation) และมุ่งมั่นที่จะทำงานจนบรรลุเป้าหมาย (Relentlessness) ที่สำคัญคือเรามองไปข้างหน้าและก้าวไปพร้อมกับลูกค้าของเรา เพื่อทำให้การก้าวนั้นเป็นการก้าวที่นำหน้าหนึ่งก้าวเสมอ” นายสุภศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย