ไรมอน แลนด์มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่น้อง ๆ ‘ศูนย์สนุก’ นอร์ทพ้อยท์ พัทยา

บรรยายภาพ: ขวัญฤดี มณีวงศ์วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (ซ้าย) พร้อมพนักงานไรมอน แลนด์ จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ให้แก่เด็ก ๆ ณ “ศูนย์สนุก” ศูนย์เลี้ยงและดูแลบุตรหลานทีมงานก่อสร้างโครงการนอร์ทพ้อยท์ พัทยา

กรุงเทพฯ – 7 มกราคม 2553 – บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย สานต่อเจตนารมณ์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เด็ก ๆ ในศูนย์ “สนุก” ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลบุตรหลานของพนักงานก่อสร้าง ตั้งอยู่ใกล้บริเวณโครงการนอร์ทพ้อยท์ พัทยาของไรมอน แลนด์

ขวัญฤดี มณีวงศ์วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไรมอน แลนด์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กที่มีคุณภาพจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

ศูนย์ ‘สนุก’ เป็นศูนย์ดูแลเด็กซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิเด็ก เมลิซ่า คอสโกรฟ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. เพื่อให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นบุตรหลานของทีมงานก่อสร้างในโครงการนอร์ทพอยท์ พัทยาได้เรียนภาษาไทยและอังกฤษ รวมถึงการฝึกรักษาความสะอาดตามหลักสุขอนามัย และมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่

มูลนิธิเด็ก เมลิซ่า คอสโกรฟ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสทั่วภูมิภาคเอเชีย