ทีเอ็นทีร่วมบริจาคและขนส่งหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนของพีดีเอ

กรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2553 – บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนแบบครบวงจรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ แถลงข่าวกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ครั้งล่าสุดของบริษัท โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ชัดเจนและยั่งยืนต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

งานแถลงข่าวในครั้งนี้จัดขึ้นที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (The Population and Community Development Association – PDA) ร่วมกับห้องอาหาร Cabbages & Condoms Restaurant ในกรุงเทพฯ โดยเป็นการเกริ่นนำถึงการบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษจำนวนกว่า 6,000 เล่มให้แก่โครงการพัฒนาการศึกษาในท้องที่ชนบทของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งจะจัดพิธีรับมอบหนังสืออย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยทางทีเอ็นทีจะเป็นผู้ลำเลียงหนังสือจำนวนดังกล่าวไปส่งยังโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

อลัน มิว กรรมการผู้จัดการใหญ่แห่งทีเอ็นที ประเทศไทย กล่าวว่า “ทีเอ็นที ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งดำเนินงานโดย คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมผู้ทรงเกียรติ ส่วนสถานที่ของงานแถลงข่าวเรื่องการบริจาคหนังสือให้แก่โครงการห้องสมุดชุมชนของทีเอ็นทีในวันนี้ นับว่ามีความเหมาะสมยิ่ง เนื่องจากสามารถช่วยตอกย้ำให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของแรงบันดาลใจแรกเริ่มในการก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนไปแล้วมากมาย โดยเน้นหนักในด้านการศึกษาและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเป็นสำคัญ

“ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทีเอ็นทีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันเข้มแข็งในระดับโลก ยกตัวอย่างเช่นการเป็นพันธมิตรอันยาวนานกับโครงการอาหารโลก (World Food Programme – WFP) ส่วนในประเทศไทยนั้น เราได้นำ้ความเชี่ยวชาญด้านบริการขนส่งของเราให้การช่วยเหลือเหยื่อคลื่นยักษ์สึนามิมาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อปี พ.ศ. 2547 รวมถึงการทำงานร่วมกับกองทัพอากาศไทยในการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มให้แก่บรรดาผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีสในประเทศพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2551 และต่อมาได้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นรูปธรรมอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ทีเอ็นทียังมีแนวคิดที่ว่าเยาวชนที่มีพลานามัยแข็งแรงย่อมเติบโตเป็นประชากรที่เข้มแข็งและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแบบองค์รวม เช่นโครงการ Walk the World ที่ทีเอ็นทีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเด็กที่หิวโหยทั่วโลก ส่วนการสนับสนุนโครงการห้องสมุดชุมชนของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ถือเป็นโอกาสอันน่าชื่นชมยินดีของทีเอ็นที ประเทศไทย ในการสืบสานอนาคตของประเทศชาติ”

สำหรับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ คุณมีชัย กล่าวว่า “นับตั้งแต่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ก็ได้มีการขยายกิจกรรมจากการวางแผนครอบครัวไปสู่งานในขอบข่ายอื่นๆ อีกมากมาย กระทั่งในปัจจุบันนี้ถือว่า สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ชั้นนำที่มีการดำเนินงานครอบคลุมมากที่สุดของประเทศไทย โดยมีศูนย์การพัฒนาประจำภูมิภาคและสำนักงานสาขารวมกว่า 18 แห่ง และมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความอดอยากหิวโหยให้หมดไปจากท้องที่ทุรกันดารเป็นสำคัญ และด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆ ทำให้สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนสามารถจัดตั้งให้โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาลำปลายมาศ เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กนักเรียนยากจนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ยังได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านหลักสูตรที่มีการพัฒนาในระดับมาตรฐานโลก

การบริจาคหนังสือนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความตั้งใจของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาในท้องที่ชนบท โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจะรับหน้าที่กระจายหนังสือเหล่านี้ไปยังโรงเรียนและหมู่บ้านแห่งอื่นๆ ในอำเภอลำปลายมาศต่อไป ซึ่งหนังสือจะถูกรวมอยู่ในโครงการห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน ซึ่งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้ริเริ่มโครงการไว้ในปีที่ผ่านมาเืพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านมนุษยธรรมในหมู่เยาวชน

การบริจาคหนังสือเพื่อการศึกษาของทีเอ็นทีให้แก่โครงการห้องสมุดชุมชนของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนครั้งนี้ มิเพียงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่านั้น หากยังแสดงให้เห็นถึงปรัชญาของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าพันธมิตรผู้เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย”