เอไอเอส ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคเงินผ่านเครือข่าย ช่วยเหลือเฮติ

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  หรือ เอไอเอส ร่วมกับสภากาชาดไทย  จัดโครงการ “ น้ำใจไทย ช่วยเฮติ”   ชวนผู้ใช้บริการในระบบเครือข่าย AIS  ทุกระบบ  ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ  ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากเหตุการณ์ดังกล่าว  โดยผ่านระบบ USSD กด *650 #  โทรออก ครั้งละ 50 บาท     (ไม่รวมVat )  เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเฮติ     
  
             นอกจากนี้       เอไอเอสได้ร่วมกับ  ครอบครัวข่าว 3  มอบเงินบริจาคผ่านสภากาชาดไทย เช่นกัน   โดยผ่านระบบ SMS หมายเลข 4567890 ครั้งละ 10 บาท  (ไม่รวม Vat )  โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเดียวกัน                พร้อมกันนี้   เอไอเอสได้สมทบทุนเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท      โดยการบริจาคทั้ง 2 วิธี เมื่อทำรายการสำเร็จแล้ว  ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันทุกครั้ง     ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 มีนาคม 2553      หากผู้มีจิตศรัทธราต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ AIS CALL CENTER 1175