บลจ. ทิสโก้ ส่ง “กองตราสารหนี้เกาหลี 7” ลุยแดนกิมจิต่อเนื่อง

บลจ.ทิสโก้ ส่ง “กองตราสารหนี้เกาหลี 7“ ลุยแดนกิมจิต่อเนื่อง เพิ่มทางเลือกกระจายพอร์ตลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากในประเทศ พร้อมรองรับลูกค้ากอง “สเปเชี่ยล พลัส 11 และ 12” ที่สามารถปิดกองได้ก่อนกำหนด ชูจุดเด่นปิดความเสี่ยงเต็มจำนวน เปิดขายครั้งแรก 17 – 26 มี.ค. 53 นี้

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Theeranat Rujimethapass, Managing Director of TISCO Asset Management Co.,Ltd.) เปิดเผยว่า ทาง บลจ.ทิสโก้ เตรียมเปิดจำหน่าย “กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลี 7 (TISCO Korea Fixed Income Fund #7 : TISCOKF7 )” เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ

โดย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลี 7” เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จุดเด่นอยู่ที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของผู้ลงทุน และมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ โดยผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี 9 เดือน มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท จองซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท โดยจะเปิดขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ในระหว่างวันที่ 17 -26 มีนาคม 2553 นี้ ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา

“การเปิดขายกองเกาหลี 7 ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ แต่ต้องการลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ และส่วนที่เลือกอายุเกินปี เพราะมั่นใจว่าผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการลงทุนในตราสารระยะสั้น แต่เพียงอย่างเดียว ”

อนึ่ง “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลี 7” เปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2553 นี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center โทร 02 633 6000 กด 4

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน