อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกาศผลรางวัล Hospital Service Awards 2009

มร. สตีเฟ่น แอปเปิ้ลยาร์ด (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต มอบรางวัล “Ayudhya Allianz C.P. Hospital Service Awards 2009” ให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายอยุธยาแคร์ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและให้การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ใน 5 สาขา โดยรางวัลการบริการยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช รางวัลการจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1 รางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลนครธน รางวัลการบริการผู้ป่วยนอกยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ และรางวัลผลงานรวมทุกประเภทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2 ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมแลนด์มาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ
มร. สตีเฟ่น แอปเปิ้ลยาร์ด (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
นายแพทย์ เกรียงไกร จีระแพทย์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช
แพทย์หญิง เมธินี สุจริตธรรม (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2
คุณปิยะเดช ทองสิมา (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนครธน
แพทย์หญิง รุ่งอรุณ สันทัดกลการ (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ศยาม เวศกิจกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ