SAP ดันผู้บริหารใหม่เสริมทัพรองรับธุรกิจโตก้าวกระโดด

บริษัทเอสเอพี ประเทศไทย ประกาศเสริมทัพโดยตั้งผู้บริหารใหม่ ธนาวุฒิ ศุขเอนก ในตำแหน่งผุ้อำนวยการฝ่ายขาย (Sale Director) เพื่อเสริมการทำงานองค์กรธุรกิจให้แข็มแข็งและพร้อมรับการเติบโตของเอสเอพีอย่างก้าวกระโดดโดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีเสถียรภาพ และแรงสนับสนุนอย่างแข่งขันในกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติมบนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเป็นพื้นที่การตลาดของเอสเอพีที่มียอดเติบโตสูงสุด ธนาวุฒิ ศุขเอนก มีประสบการณ์มากมายในด้านการขายและคลุกคลีกับวงการไอทีมาเป็นเวลานาน เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ธุรกิจ รวมถึงศักยภาพของเอสเอพีที่ขึ้นแท่นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ธุรกิจ องค์ประกอบคุณภาพเหล่านี้จะสามารถผลัดกันและขับเคลื่อนเอสเอพีสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างงดงาม