เว็บหาคู่ทะลุพันล้าน$

เว็บหาคู่ในสหรัฐฯมีเม็ดเงินไหลเวียนมากกว่าเว็บโป๊เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อินเตอร์เน็ต ทะลุ 1.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯหรือราว 33 ล้านบาทไปแล้ว โดยเฉลี่ยแล้วนักเล่นเว็บหาคู่จะยอมจ่ายเฉลี่ยแล้วคนละ 239 $ หรือเกือบ 8 พันบาทต่อปี อ้างอิงจากผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย

ผลสำรวจนี้ยังมีข้อมูลน่าสนใจหลายข้อ เช่น

– คู่สมรสที่รู้จักกันผ่านออนไลน์ เฉลี่ยแล้วคบกัน 18.35 เดือนแล้วจึงแต่งงาน
คู่สมรสที่รู้จักกันทางอื่นๆที่ไม่ใช่อินเตอร์เน็ต เฉลี่ยแล้วคบกัน 42 เดือนแล้วจึงแต่งงาน

– ในสหรัฐฯ ผู้ชายจะโกหก อายุ ส่วนสูง และรายได้ มากที่สุดตามลำดับ
ส่วนผู้หญิงโกหก น้ำหนัก หุ่น อายุ มากที่สุดตามลำดับ

– ในสหรัฐฯ 1 ใน 3 ของคู่เดทที่รู้จักกันผ่านเว็บหาคู่ จะมีเพศสัมพันธุ์ในครั้งแรกที่พบกัน

– 4 ใน 5 ของคู่ที่มีสัมพันธ์กันนั้น ไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อแต่อย่างใด

อ่านผลสำรวจทั้งหมดโดยละเอียดได้ที่
http://mashable.com/2010/03/24/online-dating-infographic/