กสิกรไทยลดวงเงินผ่อนบ้าน ช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบจากการชุมนุม


10-05-2010 00:00:00

กสิกรไทยอุ้มลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากชุมนุม ออกมาตรการระยะสั้น-ยาว ช่วยลูกค้าและผู้ประกอบการในย่านชุมนุมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ลดยอดผ่อนค่างวดลงสูงสุด 40% หรือผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย 1 ปี และปรับการผ่อนชำระเป็นขั้นบันได ลดยอดผ่อนช่วงแรก 20% แจ้งเข้าร่วมโครงการที่กสิกรไทยทุกสาขาภายใน 30 ธ.ค.53

นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการชุมนุมทางการเมืองในย่านราชประสงค์ ได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้า ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยการลดค่างวดผ่อนชำระ 2 มาตรการ คือ

มาตรการระยะสั้น ลูกค้าสามารถปรับลดยอดการผ่อนชำระสินเชื่อ สินเชื่อบ้านลงสูงสุด 40% ของยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน เป็นเวลา 1 ปี เช่น ลูกค้าที่เคยผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท ก็สามารถเลือกลดยอดผ่อนชำระเหลือเพียง 6,000 บาทต่อเดือน หรือปรับลดยอดผ่อนชำระเป็นแบบ Grace Period โดยผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียว โดยไม่ต้องชำระเงินต้น เป็นเวลา 1 ปี

มาตรการระยะยาว ปรับการผ่อนชำระแบบขั้นบันไดเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 1 ใน 4 แรกของเวลาที่เหลือของสัญญา ให้ผ่อนชำระเงินกู้น้อยกว่าอัตราผ่อนชำระปกติ 20% ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 1 ใน 4 ถัดจากช่วงที่ 1 ให้ผ่อนชำระเงินกู้ด้วยอัตราผ่อนชำระปกติ ช่วงที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือให้ผ่อนชำระเงินกู้มากกว่าอัตราผ่อนปกติ 20% เช่น สัญญาเงินกู้คงเหลือ 20 ปี เท่ากับ 5 ปีแรก ได้ลดงวดการผ่อนชำระลง 20%จากปกติ

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นลูกค้าหรือผู้ประกอบการในกลุ่มพนักงานที่ทำงานด้านบริการ (โรงแรม) หรือพนักงานบริษัทที่ได้รับรายได้จากค่าคอมมิชชั่นหรือการขายสินค้า และผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม การท่องเที่ยว ร้านค้าร้านอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ชุมนุม ได้แก่ ย่านราชประสงค์ ประตูน้ำ สยามสแควร์ เพลินจิต สีลม ราชดำริ ราชดำเนิน และถนนข้าวสาร
ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ธนาคารคาดว่าจะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 ราย