กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการไทย ประกวดโลจิสติกส์โมเดล 2553

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 ปี 2553 (LOGISTICS MODEL AWARD 2010) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการส่งออกสินค้า และบริการด้านโลจิสติกส์ เพราะเป็นการันตีถึง “การเป็นต้นแบบที่ดีโลจิสติกส์” ของผู้ประกอบการ พร้อมมั่นใจธุรกิจโลจิสติกส์ไทย คุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า สำนักโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดให้มีการประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ ปี 2553 (LOGISTICS MODEL AWARD 2010) ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยที่ผ่านมานั้น นับว่าประสบความสำเร็จจากการประกวด เพราะสามารถสร้างความตื่นตัว และนำต้นแบบอย่างของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวฯ ไปพัฒนา ประยุกต์ต่อยอดงานระบบการส่งออกสินค้า และบริการโลจิสติกส์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักของการจัดประกวดต้นแบบโลจิสติกส์

การจัดประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ ยังนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์รัฐบาล และนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของธุรกิจผลิตและส่งออกสินค้า และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวด้านการพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อสร้างต้นแบบให้แก่ธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์รายอื่น อีกทั้งยังเป็นการยืนยันถึงการพัฒนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนไทยนั้นมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

สำหรับการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการจัดประกวดต้นแบบโลจิสติกส์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงาน Thailand International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010) โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งได้รับเกียรติ จากนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้แก่ผู้ประกอบการผู้ชนะการประกวด รวมถึงการจัดแสดงแผนงานของธุรกิจที่ชนะการประกวด ในงาน Thailand International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010) ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2553 เพื่อแสดงถึงต้นแบบวิธีปฏิบัติด้านโล จิสติกส์ของธุรกิจที่ได้รับรางวัล ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นๆ ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์กับธุรกิจของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในวงการโลจิสติกส์ของไทยต่อไป

การประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ ปี 2553 (LOGISTICS MODEL AWARD 2010) แบ่งการประกวดออกเป็นรายธุรกิจต่างๆ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

กลุ่มผู้ผลิต/ส่งออกสินค้า (ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์)
การจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 1 รางวัล
รางวัลสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ของการส่งออกเกษตร และอาหารสดและแช่แข็ง (เช่น ข้าว ข้าวโพด ผักผลไม้ ดอกไม้ อาหารแช่แข็ง)

การจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 1 รางวัล
รางวัลสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าแฟชั่น ฯลฯ)

กลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์
การจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 3 รางวัล
รางวัลสำหรับการจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ครบวงจร (Integrated Logistics)

รางวัลสำหรับการจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รางวัลสำหรับการจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจรับจัดการขนส่ง / ตัวแทนขนส่ง (เช่น ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนเรือ ตัวแทนออกของรับอนุญาต)

เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาถึงดัชนีชี้วัดสำคัญ (KPI) ของประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในด้านต่าง ๆ เช่น
ความสามารถในการลดต้นทุน (Cost Reduction)
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Flexibility)
การส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา (On Time Delivery) และการบริหารจัดการช่วงเวลาในการส่งมอบสินค้า (Lead Time Delivery)
ความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขัน (Competitiveness)
ประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้า (Efficiency) และเชื่อถือได้ (Reliability)
การประเมินและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)
การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ (Knowledge Management)
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (Good Governance)

“กรมส่งเสริมการส่งออก ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมการประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ ปี 2553 เพื่อร่วมกันค้นหาองค์กรที่เป็นต้นแบบธุรกิจโลจิสติกส์ที่ดี และร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของไทย อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อองค์กรอื่นๆ ในการที่จะนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้ต่อไป” นางศรีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการ ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.depthai.go.th และ www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก 44/100 ถนน นนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-507-8423 และติดต่อ call center: 086-272-0325 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2553 เท่านั้น