ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


by admin
27-09-2010 00:00:00

ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อบัวหลวงกรีน วงเงิน 70 ล้านบาท แก่ บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ดีเยี่ยม จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ที่จ.อุบลราชธานี เผยสานต่อนโยบายการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่อุตสาหกรรมที่ดำเนินโครงการด้านการประหยัดพลังงานและแสวงหาการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการอนุมัติสินเชื่อบัวหลวงกรีน ‘Bualuang Green’ วงเงิน 70 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ดีเยี่ยม จำกัด ในเครือบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีการลงทุนเพื่อลดการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ด้วยตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และวิกฤตการณ์การขาดแคลนพลังงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

นายภาณุ ถนอมวรสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ดีเยี่ยม จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในการแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น ซึ่งจะถูกสร้างในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบริเวณที่มีศักยภาพโดยได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี 19 ถึง 20 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน บนพื้นที่ 10 ไร่ มีกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 120.47 ล้านบาท ใช้เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaics) แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system) โดยเป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนจากระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง ซึ่งทางบริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง 500 กิโลวัตต์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากกลุ่มบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มีความชำนาญในเทคโลยีดังกล่าว ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงงานจะถูกส่งเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคาดว่าโรงงานจะแล้วเสร็จพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

“บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ดีเยี่ยม จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด และกลุ่มผู้บริหารบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามนโยบายส่งเสริมของภาครัฐเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้าในอัตรา 8 บาท/kWh ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่รัฐให้สิทธิกับผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน” นายภาณุ กล่าว

นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สินเชื่อบัวหลวงกรีน ‘Bualuang Green’ เป็นบริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อโครงการ อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MLR ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้ (ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารเท่ากับ 6.00% ต่อปี) ระยะเวลาการกู้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ พร้อมสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ โดยธนาคารได้กำหนดขอบเขต รายละเอียด และประเภทสินเชื่อดังกล่าวออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประหยัดพลังงาน เช่นการลงทุนในอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานของเอกชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่นการพัฒนาพลังงานจากชีวมวล ของเสีย น้ำเสีย พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล และพลังงานน้ำ ด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเขียว (Green Label) ด้านการบริหารจัดการของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่นการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และด้านการทดแทนสารเคมีด้วยชีวภาพ เช่นใช้วัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายง่ายแทนถุงพลาสติก

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter