ธนาคารกรุงเทพ ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 15 เดือน ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอพิเศษเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าเงินฝาก

นางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝาก กำหนดจำนวนเงินฝากแต่ละยอดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มเติมได้โดยแต่ละยอดฝากต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทเช่นเดียวกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึง 5 มกราคม 2554

‘เงินฝากประจำ 15 เดือน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ทางด้านการออม ซึ่งนอกจากเงินฝากประจำประเภทดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังมีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี (ฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ระยะเวลาการฝาก 24 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อฝากครบตามเงื่อนไข) กองทุนรวม พันธบัตร บริการประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ www.bangkokbank.com’ นางรัชนี กล่าว