เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง


by admin
07-03-2011 00:00:00

ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาของความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพ โดย เทสโก้ โลตัส ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการลำเลียงสินค้าไปสู่ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อลูกค้าของเรา ด้วยความแม่นยำสูงสุดภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุด ทั้งนี้ การลดระยะเวลาในการสต๊อกสินค้าก่อนที่จะกระจายไปยังสาขา เป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพหลักประการหนึ่งของศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่งของเรา

เรามีคู่ค้ามากกว่า 3,000 ราย ขนส่งสินค้ามากกว่า 44,000 รายการ ไปสู่ศูนย์กระจายสินค้าของเราทั้งสี่แห่ง เพื่อลำเลียงไปยังสาขาของเราในทุกรูปแบบสาขากว่า 700 สาขาทั่วประเทศไทย การใช้แนวคิดศูนย์กลางในกลางกระจายสินค้าดังกล่าวนี้ สามารถช่วยลดปริมาณเที่ยวการเดินรถบรรทุกของคู่ค้าได้ถึง 200,000 เที่ยวในแต่ละปี

ศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส มีดังต่อไปนี้
- ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับสินค้าประเภทอาหารสดสำหรับสาขาทุกรูปแบบ สามารถลำเลียงสินค้าได้ถึง 1.6 ล้านรายการต่อสัปดาห์ จากผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารสดมากกว่า 600 ราย ซึ่งนับเป็นศูนย์กระจายสินค้าประเภทอาหารสดที่มีความทันสมัยที่สุดในเอเชียในปัจจุบัน

- ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ. อยุธยา
ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับสินค้าประเภททั่วไป (Ambient) ให้บริการขนส่งสินค้าแก่สาขาในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต และตลาดโลตัส สามารถลำเลียงสินค้าได้ถึง 2.2 ล้านรายการต่อสัปดาห์ สำหรับสินค้าประเภทที่ไม่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ

- ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง จ.นนทบุรี
ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับสินค้าประเภททั่วไป (Ambient) ให้บริการขนส่งสินค้าแก่สาขาในรูปแบบเอ็กซ์เพรส สามารถลำเลียงสินค้าได้ถึง 1.3 ล้านรายการต่อสัปดาห์ เทียบเท่ากับจำนวนสินค้ากว่า 6.5 ล้านลัง

- ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก จ.ปทุมธานี
ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับสินค้าประเภททั่วไป (Ambient) ในรูปแบบ Cross Dock สำหรับสาขารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต สามารถลำเลียงสินค้าได้ถึง 25,000 ประเภท ด้วยระบบการลำเลียงสินค้าในรูปแบบ Cross Dock นี้ ทำให้เราสามารถลำเลียงสินค้าไปยังสาขาได้ภายในระยะเวลาเพียง 14 ชั่วโมงเท่านั้น

ที่เทสโก้ โลตัส เรายึดมั่นในการลดระยะเวลาทั้งสำหรับการขนส่งสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงาน และใช้ระยะเวลาในการเก็บสินค้าภายในศูนย์ ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณค่าของเราที่ว่า “ไม่มีใครทุ่มเทสำหรับลูกค้าเหนือไปกว่าเรา”

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter