ธนาคารเกียรตินาคิน ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก ส่ง “KK Smart Savings” ออมทรัพย์ 3% ขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท


by admin
06-09-2011 00:00:00

ธนาคารเกียรตินาคิน ประกาศปรับดอกเบี้ยเงินฝาก โดยเน้นระยะสั้นที่ 3 เดือน และ 9 เดือน และพิเศษสุดด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ KK Smart Savings ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3% ต่อปี ชูจุดเด่นฝากขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท ซึ่งนับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

นายสิริ เสนาจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (Mr. Siri Senajak, Executive Vice President of Kiatnakin Bank Plc.) เปิดเผยว่า“ธนาคารเกียรตินาคิน ได้ทำการประกาศปรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำและตั๋วแลกเงิน โดยเน้นที่เงินฝากระยะสั้นเป็นหลักคือเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ตั๋วแลกเงินอายุ 3 เดือน ดอกเบี้ย 3.75 % ต่อปี เงินฝากประจำ 9 เดือน 3.75% ต่อปี และตั๋วแลกเงินอายุ 9 เดือน เป็น 4.00% ต่อปี สำหรับไฮต์ไลท์พิเศษสุดคือ เงินฝากออกทรัพย์พิเศษ KK Smart Savings อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนสูงในปัจจุบัน (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 5 กันยายน 2554) โดยรับฝากขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และสำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี”

ผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์พิเศษ KK Smart Savings ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 3% นี้ มีจุดเด่นที่ผลตอบแทนสูงใกล้เคียงเงินฝากประจำ และรับฝากขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท สามารถถอนได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งคาดว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ฝากเงิน สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาหรือ โทร 0 2680 3333”

สำหรับการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์นี้ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่ายังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวทางการระดมเงินฝากของธนาคารนั้น มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าที่มีเงินฝาก 1 แสนบาท – 10 ล้านบาท ผ่านสาขาต่างๆ ที่เปิดเพิ่มขึ้น

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter