“ เพพเพอร์มินท์ ฟิลด์ ” จัดเวิร์คช้อปชวนคนดี ช่วยคนหล่อ ไปทำดี

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาดม “เพพเพอร์มินท์ ฟิลด์” จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป “ชวนคนดี ช่วยคนหล่อ ไปทำดี” พร้อมกับพรีเซ็นเตอร์ “บอย ปกรณ์” และ 50 คนรุ่นใหม่ที่อาสาสมัครมาช่วยกันทำสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี