ธนาคารเกียรตินาคิน เดินหน้า จัด KK Smart RE รุ่น 2

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จ เดินหน้าจัดหลักสูตร “KK Smart RE” ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ให้กับลูกค้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร โดยร่วมกับสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU) เน้นต่อยอดความรู้ผู้ประกอบการให้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจ พร้อมศึกษาดูงานที่ จ.ภูเก็ต และประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับวุฒิบัตรเมื่อจบหลักสูตร โดยมีนายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน เข้าร่วมบรรยายในช่วง CEO Talk หัวข้อเรื่อง “รายเล็กทำอย่างไรให้อยู่รอด” ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก เมื่อเร็วๆ นี้