เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยหน้าบาน ส่งกุ้งป้อนเทสโก้ โลตัส สร้างรายได้กว่า 88 ล้านบาท

ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส มีความพยายามมาโดยตลอดที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย โดยสนับสนุนโครงการเกษตรพันธะสัญญาสินค้ากุ้งของสหกรณ์เพื่อบริโภคภายในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรและลูกค้าของเทสโก้ โลตัส ส่งผลให้ยอดขายในช่วงหกเดือนหลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจสูงถึง 88 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น เทสโก้ โลตัสยังสามารถนำกุ้งที่ได้มาเป็นสินค้าหลัก เพื่อจัดรายการโรลแบ็คให้กับลูกค้า โดยได้ลดราคาต่ำกว่าปกติถึง 30 เปอร์เซ็นต์

นายภิญโญ เกียรติภิญโญ ประธานชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัสมีบทบาทช่วยเหลือโครงการนี้มาโดยตลอด ทำให้เราสามารถพัฒนามาตรฐานของคุณภาพสินค้า สร้างช่องทางการขายและความต้องการของตลาดที่คงที่ และยังให้ราคาที่แน่นอนแก่เกษตรกร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เราหวังว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อกุ้งภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกว่า 1,200 คนของเรา”

คุณสาวฟาง เอกลักษณ์รุจี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการบรรษัท – สื่อสารองค์กรเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ที่เทสโก้ โลตัส เรามุ่งทำความเข้าใจลูกค้า และนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ทั้งในด้านราคา ความหลากหลาย คุณภาพ ความปลอดภัยและความสดใหม่ ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทำพันธะสัญญาที่ครบวงจร ซึ่งการลงนามโครงการเกษตรพันธะสัญญากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถช่วยตอบโจทย์แก่เราในทุกด้านที่กล่าวมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรว่าจะมีตลาดภายในประเทศรองรับผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขาเพื่อการจำหน่ายอย่างแน่นอนและสม่ำเสมอ

“ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัสได้ร่วมลงนามในโครงการเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กับชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อกุ้งภายในประเทศ และลดการพึ่งพิงการส่งออก โดยในช่วงหกเดือนดังกล่าว เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ส่งกุ้งขาวแวนาไมให้กับเทสโก้ โลตัสไปแล้วจำนวนกว่า 430 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 88 ล้านบาท โดยเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย จำกัด ในการวางแผนเพื่อกำหนดแผนการผลิตกุ้ง แผนการตลาด การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า วิธีการส่งมอบและปริมาณสินค้า ซึ่งเราคาดการณ์ว่าจะสามารถรับซื้อกุ้งขาวแวนาไม โดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจำนวนมากกว่าปีละ 2,000 ตัน ในราคาที่เกษตรกรผู้ผลิตกุ้งพึงพอใจ” คุณสาวฟาง กล่าวสรุป