พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เปิดตัว “กรมธรรม์บำนาญ” มาพร้อมแอพพลิเคชั่นคำนวณเงินออม

บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดตัว “กรมธรรม์บำนาญ” ที่มาพร้อมกับแอพพลิเคชั่น “What’s Your Number?” ที่ช่วยคำนวณตัวเลขเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเจาะกลุ่มวัยทำงานที่ไม่ชอบความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงผู้ที่มองหาแผนการออมเงินและการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน มีรายได้ประจำหลังเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิต โดยจ่ายเบี้ยฯ เพียง 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี รับเงินบำนาญสูงถึงปีละ 15% ของทุนประกันภัย การันตีจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี รับผลประโยชน์รวมสูงถึง 390% ของทุนประกันภัย อีกทั้งยังได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท ขายผ่านช่องทางตัวแทน และธนาคารพันธมิตร

มร.บินายัค ดัตตา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันคนไทยใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้น การวางแผนทางการเงินเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนวัยทำงานควรเริ่มวางแผนทางการเงินไว้ใช้ยามเกษียณตั้งแต่ยังอายุยังน้อยเพราะอัตราเบี้ยประกันภัยยังไม่สูงมากนัก อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัว รวมถึงแบ่งเบาภาระกับปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ยากจะคาดการณ์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งนี้ รูปแบบการออมเงินในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย อาทิ การลงทุนในกองทุน หุ้น พันธบัตร และการออมเงินด้วยการทำประกันชีวิต เป็นต้น ปัจจุบันการซื้อประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ ถือเป็นการออมเงินและเป็นการลงทุน ที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การันตีการจ่ายเงินบำนาญที่แน่นอน ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และที่สำคัญยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตซึ่งเป็นความพิเศษของการออมทรัพย์ในรูปแบบการทำประกันชีวิต”

“กรมธรรม์บำนาญจากพรูเด็นเชียล” เริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี ทุนประกันภัยขั้นต่ำที่ 50,000 บาท โดยจ่ายเบี้ยฯ 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ทำประกันง่ายโดยตอบคำถามสุขภาพเพียง 2 ข้อ หากไม่ติดเงื่อนไขสุขภาพใดๆ สามารถทำประกันได้ทันที การันตีการจ่ายเงินบำนาญตลอด 15 ปี โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินบำนาญสูงถึงปีละ 15% ของทุนประกันภัยเมื่อมีอายุครบ 60 ปีไปจนถึงครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ที่อายุ 85 ปีในกรณีมีชีวิตอยู่ รวมรับผลประโยชน์บำนาญตลอดสัญญาสูงถึง 390% ของทุนประกันภัย นอกจากผลตอบแทนจากการออมแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในช่วงอายุต่ำกว่า 60 ปี บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 200% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และหากเสียชีวิตในช่วงอายุ 60-74 ปี บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) อีกทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์

ทางภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี หรือกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย และเงินลงทุนกองทุน RMF ซึ่งต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยนำเสนอขายผ่านช่องทางตัวแทนของบริษัทฯ และธนาคารพันธมิตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าของพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร. 0 2353 4999 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “What’s Your Number?” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยคำนวณตัวเลขเงินออมเพื่อการวางแผนเกษียณอายุ ที่คำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เพียงป้อนข้อมูลตัวเลขทางการเงินลงไป อาทิ ช่วงอายุที่ต้องการเกษียณ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณที่คาดไว้ รายได้ต่อเดือนหลังเกษียณที่คาดไว้ รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่อยากจะใช้ในช่วงหลังเกษียณ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบได้ว่า ควรมีเงินสะสมอีกเท่าใดจึงจะเพียงพอไว้ใช้หลังเกษียณ และยังเป็นเครื่องมือที่เสริมศักยภาพตัวแทนในการที่จะช่วยลูกค้าวางแผนการเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “What’s Your Number?” ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษฟรีที่ iTunes App Store, App World และ Android Market ผ่าน iPhone, iPad, iPod touch, BlackBerry และ Android phone

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. โทรศัพท์ 0 2353 4999 หรือทางเว็บไซต์
www.prudential.co.th