บิ๊กซี เผยผลประกอบการปี 2554 เติบโตอย่างแข็งแกร่งทุกด้าน

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โชว์ผลงานปี 2554 เติบโตอย่างแข็งแกร่งทุกด้าน สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสำเร็จของการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นและการรวมกิจการกับคาร์ฟูร์ (ประเทศไทย) ทำให้ยอดขายโต 46.8% รายได้จากพื้นเช่าและค่าบริการโต 66.3% ส่งผลดันกำไรขั้นต้นโต 64.6% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 86.1%

นางสาวรำภา  คำหอมรื่น รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIGC เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ว่า “ถึงแม้บริษัทฯ จะถูกกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมที่รุนแรงในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ได้รวมใจกันฟันฝ่าวิกฤตและอุปสรรคในการทำงาน ทำให้ผลประกอบการของปี 2554 เติบโตขึ้นทุกด้าน สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และความสำเร็จในการผลักดันแผนงานต่าง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากควบรวมกิจการบริษัทคาร์ฟูร์ (ประเทศไทย)”

นางสาวรำภา เผยต่อว่า “ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2554 อยู่ที่ 102,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32,704 ล้านบาท หรือ 46.8% (ยอดขายสาขาเดิมของบิ๊กซีเติบโต 5.6%) ซึ่งเป็นผลของการเปิดสาขาใหม่ในปี 2554 คือเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ต 3 สาขา บิ๊กซีมาร์เก็ต 2 สาขา มินิบิ๊กซี 37 สาขา และร้านขายยาเพรียว 21 สาขา ทำให้ขณะนี้ บิ๊กซี มีสาขาทั้งหมด 221 สาขา ประกอบด้วย ไฮเปอร์มาร์เก็ต 108 สาขา บิ๊กซีมาร์เก็ต 12 สาขา 

มินิบิ๊กซี 51 สาขา และร้านขายยาเพรียว 50 สาขา” 

“สำหรับรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในไตรมาสสองมีจำนวน 6,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,785 ล้านบาท หรือเติบโต 66.3% ซึ่งเป็นผลจากการมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสาขาใหม่ 5 สาขา รวมทั้งการควบรวมสาขาคาร์ฟูร์ (ประเทศไทย) การเปิดบริการสาขาราชดำริอีกครั้ง การที่อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 95 การนำวิธีการปฏิบัติที่ดีในการให้เช่าพื้นที่ไปใช้กับสาขาเดิมของคาร์ฟูร์ (ประเทศไทย) และประสิทธิภาพจากการจัดโครงสร้างร้านค้าเช่า และการปรับอัตราค่าเช่าทั้งสาขาของบิ๊กซีและสาขาเดิมของคาร์ฟูร์ (ประเทศไทย)”  

ผลประกอบการที่ดีนี้ ได้ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของปี 2554 มีจำนวน 15,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,981 

ล้านบาทหรือ 64.6% จากปีก่อน ทำให้กำไรสุทธิของปี 2554 มีจำนวน 5,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,426 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 86.1   

ในปี 2555 บิ๊กซี จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้นำด้านราคาถูกของบิ๊กซี รวมทั้งจะใช้แคมเปญ “เช็คไพรส์ ถูกชัวร์” แคมเปญ “จัดเต็มด้วยใจ ให้คนสำคัญ” รวมทั้งประเภทสินค้าและบริการคุณภาพที่หลากหลายขึ้น สร้างความคุ้มค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้บริโภคทุกกลุ่ม