แอลจีร่วมสร้างสรรค์โลกสีเขียว ภายใต้โครงการ “LG Life’s Green Life’s Good”

คุณธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 5 จากซ้าย) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสร้างสรรค์โลกสีเขียว ในโครงการ “LG Life’s Green Life’s Good” จัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาด ป่าชายเลน ปล่อยปูทะเล พร้อมมอบจักรยานเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ โดยมี คุณสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรี (ที่ 6 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) สานต่อโครงการ “LG Life’s Green Life’s Good” เนื่องในโอกาสวันอาสมัครประจำปีของแอลจีทั่วโลก โดยปีนี้คณะผู้บริหาร นำทีมพนักงานกว่า 60 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายหาด ป่าชายเลน และปล่อยปูทะเล สร้างความสมดุลของระบบนิเวศภายในโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมมอบจักรยานเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของวนอุทยานฯ ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสรรค์โลกสีเขียวอย่างยั่งยืนของแอลจี 

โครงการ “LG Life’s Green Life’s Good” จัดขึ้นเนื่องในวันอาสมัครประจำปีของแอลจีทั่วโลก โดยจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแอลจีสำนักงานใหญ่ในการรับผิดชอบต่อสังคมและมี ส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งแอลจียังมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียว ภายใต้โครงการ “กรีน 2020”  โดยมุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 200 ล้านตัน ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552 – 2563 ด้วยการลดก๊าซจากกระบวนการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการขนส่งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น