อีซูซุร่วมสนับสนุนงานวิจัยไทย-ญี่ปุ่น “นวัตกรรมไบโอดีเซลจากพืชที่ไม่ใช่อาหาร” เพื่อวงการยานยนต์

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาครัฐ และปตท. ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่นในโครงการ “นวัตกรรมไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร” ร่วมทดสอบน้ำมันไบโอดีเซลจากสบู่ดำ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุด “Partial Hydrogenation” ซึ่งมีศักยภาพที่จะนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์ในยานยนต์เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางพลังงานของชาติในอนาคต ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยมานานถึง 55 ปี และยังเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ดีเซลของโลก” เราจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการ นวัตกรรม ไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งการค้นคว้าวิจัยน้ำมันไบโอดีเซลทางเลือกจากสบู่ดำน่าจะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสูงในการใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกลุ่ม อีซูซุได้มอบเงินสนับสนุนทุนวิจัย พร้อมรถปิกอัพ อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ รุ่นใหม่หมด! และเครื่องยนต์ อีซูซุซูเปอร์คอมมอนเรล 2500 ดีดีไอแก่ทีมวิจัยในการใช้ทดสอบประสิทธิภาพของไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งช่วยเหลือด้านการทดสอบรถและเครื่องยนต์ซึ่งอีซูซุมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง นอกจากนี้กลุ่มอีซูซุยังจัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษสำหรับการประเมินผลรถที่ใช้ไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหารอีกด้วย เราหวังว่าการวิจัยน้ำมันไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากสบู่ดำนี้จะมีศักยภาพที่จะนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์ได้จะส่งผลให้เกิดความมั่นคง และเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้”

โครงการ “นวัตกรรมไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร” เป็นความร่วมมือทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและญี่ปุ่น ในการค้นคว้าวิจัยน้ำมันไบโอดีเซลจากสบู่ดำ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “Partial Hydrogenation” ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง และมีต้นทุนไม่สูงนัก ภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น

ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า “น้ำมันไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหารในโครงการวิจัยนี้มีคุณภาพสูงผ่านมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ และกำลังอยู่ในขั้นตอนทดลองวิ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอีซูซุ ด้วยการทดสอบกับรถปิกอัพยอดนิยมของไทยอย่างอีซูซุดีแมคซ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนยอมรับน้ำมันไบโอดีเซลทางเลือกใหม่นี้ได้ง่ายขึ้น”

โครงการ “นวัตกรรมไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร” จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่เพื่อผลิตไบโอดีเซลที่มีคุณภาพสูง ซึ่งไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากสบู่ดำที่ผ่านกระบวนการ Partial Hydrogenation นี้ สามารถนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลได้ในสัดส่วนมากกว่า 5% (B5) ซึ่งเป็นสัดส่วนของการผสมน้ำมันดีเซลทั่วไปในท้องตลาดปัจจุบัน ทั้งยังมีศักยภาพในการผลิตเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ สบู่ดำเป็นพืชที่ไม่สามารถนำมาใช้รับประทานได้จึงไม่กระทบห่วงโซ่อุปทานของอาหาร และยังเป็นการเพิ่มประโยชน์ของต้นสบู่ดำให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น โดยใช้เงินลงทุนต่ำกว่าหากเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลแบบอื่นๆ นับเป็นการสร้างงานและความเป็นดีอยู่ดีของชุมชนตามวิถีอีซูซุ