ธนาคารเกียรตินาคินเดินสายโรดโชว์ประกวดแผนธุรกิจ ‘KK Biz RE Innovation Awards’

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อเชิญชวนนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วทุกภูมิภาค เข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ “KK Biz RE Innovation Awards 2012” ภายใต้แนวความคิด Living Innovation กับโจทย์ที่ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ ให้เปลี่ยนเป็นแผนธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 500 ล้านบาท ที่สามารถทำได้จริง ชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท ประชาชนทั่วไป และ นิสิตนักศึกษา ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือได้ที่ www.kiatnakin.co.th พร้อมทั้งสามารถแชร์ประสบการณ์ด้านนวัตกรรม และ ร่วมฟังบรี๊ฟออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.facebook.com/kkbizinnovationawards กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 1 กันยายน 2555 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2680 3333