แบรนด์ วันทัช โดย จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จัดโครงการ “คุมเบาหวานให้ดี โรคแทรกซ้อนไม่มีถามหา”

แบรนด์วันทัช บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพ นำโดย ภก. นรเทพ เอี่ยมแก้ว ผู้อำนวยการแผนกไลฟ์สแกน ฝ่ายเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 2 นำโดย นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม.96.5 อสมท. ร่วมกันจัดโครงการ “คุมเบาหวานให้ดี โรคแทรกซ้อนไม่มีถามหา” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท. เพื่อให้ความรู้กับผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี แนะนำวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และรณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองด้วยเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตได้

ผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่องโรคเบาหวาน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ นักกำหนดอาหาร พร้อมร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และกิจกรรมสันทนาการ จาก จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ โรงพยาบาลพญาไท 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บรรยายภาพ (จากซ้าย): นายสนามชัย กำจร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ บมจ.อสมท, นางอำมร บรรจง นักจัดรายการวิทยุและผู้ดำเนินรายการด้านสุขภาพ สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม.96.5 อสมท., นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 2, ภก. นรเทพ เอี่ยมแก้ว ผู้อำนวยการแผนกไลฟ์สแกน ฝ่ายเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด, แพทย์หญิง ดร. สุวิณา รัตนชัยวงศ์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, นางสาวสุภาพร เมืองเอก นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลพญาไท 2