ธนาคารกรุงเทพ ออกเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.00% ต่อปี และระยะเวลา 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.30% ต่อปี โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำด้วยยอดเงินเพียง 200,000 บาท ซึ่งธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝาก พร้อมเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 และ www.bangkokbank.com