แวลลูฯ เปิดศูนย์บริการแห่งที่12 สาขาหนองคาย มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ซ่อมเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย ประกาศเปิดศูนย์บริการอีซีเอสแห่งที่12 สาขาหนองคาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจไอทีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการในระบบสากล เน้นประสิทธิภาพและความรวดเร็วด้วยนโยบายซ่อมสินค้าให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด กล่าวถึงเหตุผลที่เปิดศูนย์บริการอีซีเอส สาขาหนองคายว่า “ที่ผ่านมา ลูกค้าในจังหวัดหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงต้องนำเครื่องไปส่งซ่อมที่สาขาขอนแก่นหรือสาขาโคราชซึ่งอยู่ค่อนข้างไกล ทำให้เสียเวลาในการเดินทางและส่งเครื่องไปขอรับบริการได้ล่าช้า บริษัทจึงพิจารณาเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคายขึ้น เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถมาใช้บริการซ่อมสินค้าที่ศูนย์บริการอีซีเอสได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากลูกค้าชาวไทยจะได้รับความสะดวกมากขึ้นแล้ว ในอนาคตยังสามารถรองรับลูกค้าที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่กำลังขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย”

“แวลลูฯ ของเรามุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วด้านการบริการในทุก ๆ ด้านแก่ผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานซ่อมสินค้าซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ว่า จะต้องซ่อมให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเครื่องที่สมบูรณ์กลับไปใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด โดยแวลลูฯ จะประสานงานกับเวนเดอร์เกี่ยวกับการเตรียมอะไหล่สินค้าให้เพียงพอตลอดเวลา รวมถึงเตรียมความพร้อมของทีมช่างให้สามารถให้บริการด้านไอทีแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ อาทิช่างของแวลลูฯทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้จนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากเวนเดอร์รวมถึงการปลูกฝังเรื่องการมีจิตบริการที่เป็นเลิศ จนสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด” 

นอกจากนี้ คุณสมศักดิ์ได้กล่าวถึงงานบริการหลังการขายของแวลลูฯว่า “แวลลูฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเราถือว่างานบริการด้านไอทีคือหนึ่งในหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้านไอที  พวกเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านไอทีในระดับสากล และเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558ซึ่งนับเป็นความท้าทายแต่เชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอน” 

ที่ตั้งของศูนย์บริการอีซีเอส สาขาหนองคาย เลขที่ 220/36 หมู่ 3 ถนนเสด็จ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทร. 0-4246-4272-4  โทรสาร 0-4246-4275