พฤกษา รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” เชิดชูเกียรติด้านการเสียภาษีในระดับที่ดีและมีคุณภาพ


by admin
05-09-2012 00:00:00

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2555 จาก นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยพฤกษาเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องซื่อสัตย์ มีการเสียภาษีเฉลี่ยปีละ 1,000 กว่าล้านบาท โดยรางวัลนี้กระทรวงการคลังพิจารณา คัดเลือกจากประวัติการเสียภาษีอย่างสม่ำเสมอ

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter