“น้ำสะอาด จากน้ำใจ” 30 ปี ไฮโดรเท็ค โครงการตอบแทนสังคมกลับสู่บ้านเกิด

บมจ.ไฮโดรเท็ค จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมคืนกำไรสู่สังคม ในโอกาสครบรอบ 30 ปี จัดโครงการ “น้ำสะอาด จากน้ำใจ” มอบน้ำสะอาดให้โรงเรียน นำร่องครั้งแรกที่ จ.น่าน พร้อมกิจกรรม การประกวดถ่ายภาพ เขียนเรื่องสั้น และเรียงความ กระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำ 

นายสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับจ้างบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล ระบบกำจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 30 ปีบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทประกอบธุรกิจที่ให้ความช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด บริษัทจึงได้ใช้โอกาสนี้จัดให้มีโครงการน้ำสะอาดเพื่อสถานศึกษาที่ห่างไกล ภายใต้ชื่อโครงการ “น้ำสะอาด จากน้ำใจ” โดยเป็นการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ดีมีคุณภาพ โดยโครงการนำร่องจะเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ที่จังหวัดน่าน เป็นแห่งแรก และในอนาคต บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายที่จะขยายความช่วยเหลือไปยังสังคมชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนน้ำไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในทุกๆปี อีกด้วย

“เราเริ่มตั้งบริษัทฯมา ก็เป็นการเริ่มธุรกิจที่เป็น CSR ตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะ ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบน้ำเสียให้ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศน์ รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมารีไซด์เคิลทำเป็นน้ำดี ซึ่งขณะนี้ก็มีโรงงานที่เราได้เข้าไปวางระบบให้ได้มีความตระหนักในส่วนตรงนี้เป็นอย่างมาก  วันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำน้ำประปาสะอาดและนำน้ำมาดื่มได้ให้กับการประปานครหลวงทำให้ชาวกรุงเทพฯ สามารถดื่มน้ำประปาได้ เราจึงอยากจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนคนไทยได้มีน้ำที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภค รวมถึงการน้ำทะเลกลับมาเป็นน้ำจืดเพื่อให้คนที่ขาดแคลนน้ำตามบนเกาะ หรือตามต่างจังหวัดที่ขาดแคลนน้ำจืด ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำจืดที่สะอาดไว้ใช้อุปโภคและบริโภค”

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ เขียนเรียงความ และเรื่องสั้น ส่งเข้าประกวดในหัวข้อเรื่อง  “ใครทำร้ายน้ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังการสร้างพื้นฐานการอนุรักษ์น้ำตั้งแต่เยาว์วัย

สำหรับกิจกรรมการประกวดทั้ง 3 กิจกรรม บริษัทได้ดำเนินการโรดโชว์ และประการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปยังสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดนำร่อง โดยผู้ที่สนใจทั้งนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าประกวดเปิดรับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน 2555 วันประกาศผล 28 กันยายน 2555 หรือสามารถสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hydrotekforlife.com และ www.facebook.com/hydrotekforlife