เทสโก้ โลตัส รับรางวัลเสียภาษีดีเด่น

ฯพณฯ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ประจำปี 2554 ให้แก่เทสโก้ โลตัส เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรดีเสียภาษีถูกต้อง โดยมี คุณประวิช สุขุม รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท รัฐสัมพันธ์เทสโก้ โลตัส เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารกรมสรรพากร เมื่อไม่นานมานี้