กสิกรไทยออกโปรแกรม TAX BUDDY สำหรับคุณหมอ

นายทวี  ธีระสุนทรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวโปรแกรมคำนวณภาษีใหม่ล่าสุด “TAX BUDDY สำหรับคุณหมอ” ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถประมาณภาษีและเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94 ที่มีกำหนดยื่นภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 นี้ โดยโปรแกรมจะครอบคลุมทั้งแบบคณะบุคคลและบุคคลธรรมดา ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกและครบครันในโปรแกรมเดียว สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่เว็บไซต์ http://k-expert.askkbank.com/Pages/Home.aspx