โตเกียวมารีนรับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2554

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานและมอบ “รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2554 (Prime Minister’s Insurance Awards)” แก่ นายหลักชัย สุทธิชูจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ในฐานะเป็นบริษัทประกันภัยวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554 ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ ด้วยการมอบความมั่นคงและหลักประกันภัย ผ่านการให้บริการรับประกันภัยที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ณ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์