เอสซีจี เคมิคอลส์ ชูครีเอทีฟและดีไซน์ เสริมกลยุทธ์ HVA

เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ผลักดันแนวคิด Creative Plastic พร้อมนำการสร้างสรรค์และดีไซน์สู่อุตสาหกรรมพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคทั้งด้านการใช้งานและรูปลักษณ์ที่สวยงาม  ส่งทีม Design Catalyst ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรรายแรกในอาเซียน ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างเต็มรูปแบบ  ล่าสุดเปิดตัวหนังสือ “Plastic 24 Hours” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุพลาสติก พร้อมแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบชั้นนำของไทย 

ชลณัฐ  ญาณารณพ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  เอสซีจี เคมิคอลส์  เปิดเผยว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ เชื่อมั่นว่า พลาสติกคือวัสดุแห่งจินตนาการ จึงได้พัฒนาแนวทางที่จะนำครีเอทีฟและดีไซน์มาขับเคลื่อนสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือ High Value Added product and service (HVA) โดยได้จัดตั้งทีม Design Catalyst ทีมงานให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและสร้างสรรค์งานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาช่วยเสริมการให้บริการ เพื่อผลักดันการนำจินตนาการมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่า  ถือเป็นครั้งแรกในอาเซียนที่ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ได้นำร่องอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความเป็น Creative Plastic  ซึ่งเชื่อมั่นว่าการนำแนวคิด Creative Plastic เข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำให้เติบโต และสร้างความแตกต่างเพื่อการแข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป”

“เอสซีจี เคมิคอลส์ นอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้วยังคำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอื่นๆ และพร้อมที่จะต่อยอดแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไปสู่ผู้ประกอบการและเจ้าของผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ การนำแนวคิดที่เน้นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์จะช่วยเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของผลิตภัณฑ์  ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยังจะได้รับทั้งความสะดวกสบายจากผลิตภัณฑ์พลาสติกควบคู่ไปกับสุนทรียภาพจากการใช้งานอีกด้วย ” นายชลณัฐกล่าวเพิ่มเติม

ทีมงาน Design Catalyst by SCG Chemicals นอกจากจะให้คำแนะนำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการเลือกใช้วัสดุที่ตอบโจทย์ในด้านการใช้งานแล้ว ยังช่วยกระตุ้นและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และพัฒนาต่อยอดศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่เสนอแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูป และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงประโยชน์ของวัสดุพลาสติกในฐานะที่เป็นวัสดุแห่งจินตนาการ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในเชิงโครงสร้าง รูปลักษณ์ และผิวสัมผัส  รวมไปถึงการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและบทบาทของพลาสติกในชีวิตประจำวัน และพลาสติกต่อวงการออกแบบผลิตภัณฑ์   Design Catalyst by SCG Chemicals จึงได้จัดทำหนังสือ “Plastic 24 Hours” ขึ้น โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านวัสดุพลาสติก พร้อมกับแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบชั้นนำของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อจุดประกายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและนักออกแบบเกิดความเข้าใจและความสนใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติก รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอย่างคุ้มค่า และเหมาะสมกับชีวิตประจำวันในปัจจุบัน

“สำหรับการผลักดันสินค้า HVA ทางเอสซีจี เคมิคอลส์ ยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่ ซึ่งในปี 2012 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ทุ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) กว่า 850 ล้านบาท เพื่อให้ได้สินค้า HVA สำหรับตอบสนองตลาดอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งภายในปี 2012 นี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะมีสัดส่วนยอดขายสินค้า HVA คิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขายรวมและมีเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า HVA เป็นร้อยละ 55 ของยอดขายรวมภายในปี 2015” นายชลณัฐ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอคำแนะนำเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติก สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงาน Design Catalyst by SCG Chemicals โทร. 02- 586-2317 หรือ www.design-catalyst.com และ www.facebook.com/designcatalyst