โนเกียตั้งลูกหม้อคนไทย นั่งกรรมการผู้จัดการ โนเกีย ประเทศไทย

หลังจากการลาออกของ แกรนท์ แมคบีธ จากการเป็นกรรมการผู้จัดการของโนเกียประเทศไทยไปเมื่อปลายปี 2555 ล่าสุด โนเกียประกาศแต่งตั้ง ญาณธน สิมะวานิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตั้งแต่ 14 มกราคม 2556 รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของโนเกีย ประเทศไทย สร้างการเติบโตและความสำเร็จ รักษาตำแหน่งผู้นำในประเทศไทย พร้อมขยายตลาดสมาร์ทโฟน

ญาณธน ร่วมงานกับโนเกีย ตั้งแต่ปี 2537 เติบโตมาพร้อมกับบริษัท มีบทบาทสำคัญทั้งในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจโครงข่ายสื่อสารของโนเกีย โดยดำรงตำแหน่งสำคัญๆได้แก่ ผู้จัดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย จนกระทั่งถึงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ รับผิดชอบการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของช่องทางการขายในประเทศไทย

“ด้วยทีมงานคนไทยที่เปี่ยมศักยภาพและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผมมั่นใจว่า เราจะรักษาความสำเร็จ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำทั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนได้ตามกลยุทธ์หลักที่โนเกียวางไว้ โดยจะนำประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในเมืองไทยมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารไร้สายใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภคชาวไทย และนำความสำเร็จมาให้กับพันธมิตร” ญาณธน

ญาณธนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี 2534 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Profile
ญาณธน สิมะวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด
วันรับตำแหน่ง 14 มกราคม พ.ศ.2556
Education 2534 ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน
ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Carrer Hightlight 2537 เริ่มงานโนเกีย ในธุรกิจโครงข่ายสื่อสารจากนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขายและหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ